Meny

Varmepumpekonferansen 2018

Quality Hotel Expo, Fornebu 6. - 7. mars

Program 6. - 7. mars

dag 1 er programmet felles for alle deltakere med festmiddag og underholdning på kvelden. Dag 2 blir mer praktisk rettet med parallellsesjoner for bolig og næring hele dagen.

Dag 1 – tirsdag 6. mars

08.30

Registrering og lett servering, utstillingsområdet er åpent

09.30

Velkommen

Gunnar Solem, Styreleder, NOVAP

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

09.40

#mislykka – Et foredrag om hvorfor vi er så redde for å gjøre feil og hvorfor vi ikke bør være det

Ole André Sivertsen, Programleder / forfatter / foredragsholder

 

Effekttariffene kommer

10.20

Effekttariffer – Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende

Velaug Mook, Seniorrådgiver, NVE

10.40

Alternativer til nett: Nytenkning og ny teknologi kan spare milliarder

Jan Bråten, Spesialrådgiver, Statnett

11.00

Hva betyr effekttariffer for varmepumper og termisk energi?

Norsk Varmepumpeforening

11.15

Pause

 

Energieffektivisering og varmepumper mot 2030

11.45 Presentasjon av kandidater: Varmepumpeprisen 2018 – Større varmepumpeanlegg
11.50

Det norske kraftsystemet mot 2030

Gudmund Bartnes, Seniorrådgiver, NVE

12.20

Varmepumpene fester grepet – NVEs analyse av energibruk i bygg 2030

Monica Havskjold, Seksjonssjef for Energibruk og Teknologi, NVE

12.40

På vei mot lavutslippssamfunnet: Varmepumpens betydning

Frode Olav Gjerstad, Seniorrådgiver, Enova

13.00

Lunsj

 

Energiløsninger i fremtidens bygg

14.00 Presentasjon av kandidater: Varmepumpeprisen 2018 – Bygg
14.05

Endring i byggteknisk forskrift – energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

Presentasjon og analyse av forslaget

14.35

Hvordan kan vi sikre at kundene får gode kostnadseffektive løsninger?

Erland F. Grjotheim, Distriktssjef Oslo, GK Rør

14.55

VVS-dagene 2018, Norges viktigste møteplass for miljø- og energiteknikk

Thor-Jostein Egeland, Daglig leder, VVS-foreningen

15.10 Pause
15.40 Presentasjon av kandidater: Årets Varmepumpekommune 2018
 

Statistikk og markedstrender  

15.45

Året som gikk og prognoser for varmepumpemarkedet

Bjørn Mangor Birkeland, Adm. direktør og Nejra Macic, Makroøkonom, Prognosesenteret AS

16.30 Avslutning av det faglige programmet
16.45

Den grønne time

Drikke og uformell prat med bransjekolleger i utstillingsområdet

18.30 Apéritif
19.00

Festmiddag

Fylla – fra vors til bakrus, et kåseri om alkoholens påvirkning rent fysisk, psykisk og sosialt

Ole André Sivertsen, Programleder / forfatter / foredragsholder

Utdeling av årets varmepumpepriser

Baren på Quality Hotel Expo er åpen utover kvelden

 

Dag 2 – onsdag 7. mars

08.00

Registrering for nye deltakere, utstillingsområdet er åpent

Programmet denne dagen er delt i to parallelle sesjoner, Bolig og Energisentraler og Urban Energi

 

Bolig

09.00

Velkommen

Eli H. Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene Norge

 

Utfasing av fossil oljefyring

09.10

Slik får du kundene til å ta valget!

Knut Olav Knudsen, Daglig leder, Norsk Varmeteknisk Forening

09.40

Veien til et vellykket bergvarmeanlegg

Erik Pilgaard, Tidligere eier av oljefyr, nå lykkelig eier av varmepumpe

10.10

Pause

 

Utfasing av fossil oljefyring

10.40

Suksesskriterier når en varmepumpe skal erstatte en oljekjel

David Zijdemans, Zijdemans Consult AS

11.20

Riktig væskekvalitet i lukkede væskebårne energianlegg

Per Eivind Larsen, Rådgiver, Kompa AS og faglærer varme og kjøling på KEM

11.45

Lunsj

 

Varmepumper i nye boliger

12.45

På tide å tenke nytt? – Løsninger for nye boliger og desentrale varmepumper.

Riktig rørføring ved legging av gulvvarme for å oppnå god termisk komfort og unngå utilsiktet oppvarming

David Zijdemans, Zijdemans Consult AS

13.30

Gulvarme og varmepumper i nye hus

Christopher Skogstad Messiha, Daglig leder / Rørleggermester, Sandvika Rørleggerbedrift

13.45

CO2 Inneklimasentral for nordiske boliger

Eivind Kolstad, Partneransvarlig EcoNordic, Flexit AS

14.15

Pause

 

Utfasing av fossil oljefyring i borettslag og sameier

14.45

Nydalen Vy – Varmpepumper og forenklet teknisk anlegg

Maria Myrup, Rådgiver, Breeam revisor, Klima, energi og bygningsfysikk, Skanska Teknikk

15.05

Varmepumpe basert på avtrekksluft og solfangere som erstatning for oljefyr

Olav Feby, Daglig leder, Nordisk Energikontroll AS

15.25

Luftbaserte varmepumper i et kaldt, men mildere og mer fuktig nordisk klima

Caroline Haglund Stignor, Director Sustainable Energy Systems, RISE Research Institutes of Sweden

16.00

Slutt

 

Energisentraler og Urban Energi

09.00

Velkommen

Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef, Norsk Fjernvarme

 

Urban Energi – Varmepumper i nær- og fjernvarme

09.10

Varmepumper i fjernvarme- og fjernkjøleanlegg

Johan Grinrød, Sjefskonsulent, Norsk Energi

09.40

Fornybar varme og kjøling fra sjøvann

Arild Lote Henden, Prosjektingeniør, Fjordvarme AS

10.10

Pause

 

Urban Energi – Varmepumper i nær- og fjernvarme

10.40

Nærvarme og kjøling med varmepumper

Tor Olsen, Teknisk direktør, AF Energi & Miljøteknikk AS

11.00

Hvorfor ønsker vi å velge varmepumper i nesten alle våre prosjekter?

Isak Oksvold, Direktør Miljø og innovasjon, Aspelin Ramm Eiendom AS

11.20

Innovativ termisk energiforsyning  Landbrukskvartalet i Oslo

Arnkell Petersen, Seksjonsleder Inneklima og Energi & Hanne Elisabeth Bø Andreassen, Sivilingeniør, Erichsen & Horgen AS

11.45

Lunsj

 

Urban Energi – Varmepumper i nær- og fjernvarme

12.45

Triangulum i Stavanger – bruk av kloakk som energikilde

Fredrik Skaug Fadnes, Sivilingeniør avdeling energidesign og -analyse, Norconsult AS

Ernst Olsen, Leder Drifts- og energiseksjon, Stavanger kommune

13.15

Bruk av varmepepumper i fjernvarmeanlegg og større bygningsmasse

Egil Erstad, Prosjektutvikler, Østfold Energi

13.35

Varmepumper og fjernvarme i Oslo

Eirik Folkvord Tandberg, Administrerende direktør, Fortum Oslo Varme

13.50

Store HFK-utslipp fra kuldeanlegg og varmepumper

Stig Rath, Fagdirektør kulde, VKE

14.15

Pause

 

Hvordan oppnå optimale varmepumpesystemer?

14.45

RockStore – Optimalisert design og drift av store bergvarmesystemer

Kirsti Midttømme, Senior forsker, Christian Michelsen Research AS

15.15

Hva skal til for å få gode luft-til-vann-varmepumpeanlegg?

Vidar Havellen, Seniorrådgiver, Norconsult AS

15.35

Hvordan unngå typiske feil i varmepumpeanlegg?

Jørn Stene, Spesialist varmepumper og kjøleanlegg, COWI AS

Førsteamanuensis, Institutt for energi- og prosessteknikk – NTNU

16.00

Slutt

 

Tilbake til toppen