Meny

Varmepumpekonferansen 2020

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. mars

Program 2020 - Dag 2 - Varmepumpemarkedet mot 2030

08.30 Registrering og lett servering, utstillingsområdet er åpent

09.00 Velkommen

New Green Deal for Europe - EUs klimapolitikk for dummies
Catherine Banet, UiO Det juridiske fakultetet
Klimakur 2030 - 50 prosent kutt i norske ikke- kvotepliktige utslipp
Alice Gaustad, Miljødirektoratet
Ane Torvanger Brunvoll, NVE
Fra klimahysteri til klimahandling
Heikki Holmås, Multiconsult

10.30 - 11.00 - Pause

Nye effekttariffer - påvirker det lønnsomheten til varmepumper?
Jarand Hole, NVE 
FlexBuild: Hvilken verdi har lokal energifleksibilitet for systemet?
Karen Byskov Lindberg, Sintef Community
Framskriving av energibruk og effekttopper for nye bygg 2023-2050
Birgitte Ramm, Multiconsult
Samtale om effektbruk i bygg
Norge kan bli fossilfritt i 2040
Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet
Debatt - Kan energieffektivisering bidra til klimakutt?
Liv Kari Eskeland, Høyre og Ruth Grung, Arbeiderpartiet
13.00 - 14.00 - Lunsj
Hva koster energifleksibel oppvarming?
Ida Bryn, Erichsen & Horgen AS
Varmepumpemarkedet mot 2030
David Lund, Prognosesenteret
15.30 - Slutt