Meny

Varmepumpekonferansen 2019

Quality Hotel Expo, Fornebu 19. - 20. mars

Program 19. - 20. mars

Last ned programmet her >>>

dag 1 er programmet felles for alle deltakere med festmiddag og underholdning på kvelden. Dag 2 blir mer praktisk rettet med parallellsesjoner for bolig og yrkesbygg hele dagen.

Dag 1 – tirsdag 19. mars

08.30

Registrering og lett servering, utstillingsområdet er åpent

09.30

Velkommen

 

Stort potensial for varmepumper i eksisterende bygningsmasse

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

09.40

Energibruk i EU og i Norge mot 2040

Dag Spilde, Seniorrådgiver, NVE

10.00

Hvordan gjøre boligmassen mer bærekraftig?

Kåre Elnan, CCO/Partner, Prognosesenteret

10.30

Utfasing av oljefyr og støtteordninger for varmepumper

Anna Barnwell, Markedssjef bygg og energisystem, Enova

10.45 Diskusjon
11.00 Pause
11.30

Lørenskog vinterpark – Bruk av CO2 og varmepumper

Morten Stensli, Salgs og markedssjef, Carrier Refrigeration Norway AS

11.55

JM – boligutvikler med fokus på bærekraftig områdeutvikling

Jens Eirik Brandal, Teknisk sjef Installasjoner og Energi, JM Norge AS

12.25

Varme- og kjølesektoren, en godt bevart hemmelighet

Monica Havskjold, Avdelingsleder energi, miljø og teknikk, Erichsen & Horgen AS

12.45

Nesten nullenerginivå, nye energikrav på høring i 2019

Diskusjon - Trenger vi termisk energi og varmepumper i nye energieffektive bygg?

13.00 Lunsj
14.00

Videreutvikling av energimerkeordningen for bygg

Tor Brekke, seniorrådgiver, Enova

14.20 Diskusjon
14.30

Blå batterier og NOVAPs syn på effekttariffer

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

14.40

Effekttariffer - Regulering for fremtiden

Ove Flataker, Direktør, Reguleringsmyndigheten for energi, NVE

15.00

Diskusjon

15.15 Pause
15.45

1 million varmepumper - hvordan ser fremtiden ut?

Bjørn Mangor Birkeland, Adm. direktør og Nejra Macic, Makroøkonom, Prognosesenteret AS

16.30 Avslutning
16.45

Den grønne time

Drikke og uformell prat med bransjekolleger i utstillingsområdet

18.30 Apéritif
19.00

Festmiddag

Velkommen ved Styreleder Gunnar Solem, NOVAP

Underholdning

Utdeling av årets varmepumpepriser

Baren på Quality Hotel Expo er åpen utover kvelden

 

Dag 2 – onsdag 20. mars

08.30 Registrering for nye deltakere, utstillingsområdet er åpent

Programmet denne dagen er delt i to parallelle sesjoner, Bolig og Yrkesbygg

 

Bolig

09.00

Velkommen

Eli H. Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene Norge

09.10

Slik vurderer du tilstanden, renser og i gangkjører gamle radiatoranlegg

David Zijdemans, Zijdemans Consult AS

09.45

Hvor stor varmepumpe skal du sette inn når oljefyren skal ut?

David Zijdemans, Zijdemans Consult AS

10.10 Pause
10.40

Lansering av ny veileder for vannbåren gulvvarme

David Zijdemans, Zijdemans Consult AS

11.00

Slik legger du gulvvarme riktig i boliger

David Zijdemans, Zijdemans Consult AS

11.20

Paneldiskusjon - muligheter og utfordringer med vannbåren varme

Moderator: Eli H. Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene Norge

Paneldeltakere:

Rein Brunsell, Canes AS

Odd Viddal, Roth Norge AS

Thorn Fredrik Hemsen, Armaturjonsson AS

11.45 Lunsj
12.45

Eneboliger og borettslag – hva skal til for at de velger varmepumpe?

Knut Olav Knudsen, Forretningsutvikler, Boligenergi

13.15

Hvordan bli en vellykket varmepumpebedrift?

Andreas Kvamme, Salgsdirektør ABK AS

13.35

Paneldiskusjon - Hva kreves for å lykkes?

Moderator: Eli H. Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene Norge

Paneldeltakere:

Andreas Kvamme, Salgsdirektør ABK AS

Knut Olav Knudsen, Forretningsutvikler, Boligenergi

Thomas Grepstad, Daglig leder, Fjordane Varmepumpeservice AS

14.00 Pause
14.30

Varmepumper i nye energieffektive boliger - på tide å tenke nytt?

Benny Simonsen, Daglig leder, Vaillant Group Norge AS

14.50

R32 - sikkerhet med brannfarlige kuldemedier i boliger

Stig Rath, Fagdirektør Kulde, VKE

15.05

Revidert F-gass forordning – hva betyr dette for bransjen?

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

Stig Rath, Fagdirektør Kulde, VKE

15.30

Slutt

 

 

Yrkesbygg

09.00

Velkommen

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

09.10

Varmepumper i miljøstrategi og prosjekter

Magnhild Kallhovd, Teknisk rådgiver, Undervisningsbygg Oslo KF

09.35

Varmepumper i drift

Rita Næssén Barkholm, Energiledelseskoordinator, Undervisningsbygg Oslo KF
Stian Østevik, Energi- og miljøingeniør, Undervisningsbygg Oslo KF

10.10 Pause
10.40

Brukererfaring og overvåkning av varmepumper

Håvard Ellann, Automasjonsingeniør, Omsorgsbygg Oslo KF

11.00

EPC i utleieboliger – er det mulig?

Eigil Skule, Boligbygg Oslo KF

11.20

Diskusjon - hvordan sikrer vi anlegg som fungerer?

Magnhild Kallhovd, Jack Engen Nygård, Eigil Skule, Jørn Stene

11.45 Lunsj
12.45

Bygninger som leverer varme til nabobygg – feltmålinger og erfaringer

Jørn Stene, Spesialist varmepumper og kjøleanlegg, COWI AS 
Førsteamanuensis, Institutt for energi- og prosessteknikk – NTNU

13.20

Analyse av det termiske energisystemet ved Justvik skole

Peder Moe, Masterstudent, NTNU

13.40

Økt interesse for propan, hvilke hensyn må du ta?

Per Arne Aaslund, Salgssjef stormaskin, ABK AS

14.00 Pause
14.30

Riktig bruk av ventiler for velfungerende anlegg

Per Eivind Larsen, Selvstendig rådgiver og faglærer varme og kjøling på KEM

15.00

Integrering av styring og regulering mot tekniske anlegg

Arne Hammersland, Ingeniør, Norconsult

 

15.30 Slutt

Tilbake til toppen