Meny

Varmepumpekonferansen 2022

Thon Hotel Storo 9. juni

Varmepumpepriser

Norsk Varmepumpeforening deler hvert år ut to priser: Varmepumpeprisen og Årets Varmepumpekommune. Formålet med prisene er å løfte frem konsepter, prosjekter og personer som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.

Prosjekter som er nominert tidligere, men som ikke ble kåret som vinner, har anledning til å bli renominert.

Årets Varmepumpekommune 2022

Kriterier som vil bli vektlagt:

  • Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.  
  • Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken varmepumper i boliger og private næringsbygg.
  • Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter

Varmepumpeprisen 2022

Prisen er delt i to kategorier for å ta med hele bredden til hva varmepumper kan brukes til. Kategoriene er bygg og større varmepumpeanlegg.

Kriterier som vil bli vektlagt:

  • Ny teknologi og nye løsninger som utvider anvendelsesområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige.   
  • Personer, bedrifter eller prosjekter som har bidratt til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskapen til varmepumper generelt.
  • Aktører som har demonstrert at varmepumper er en pålitelig teknologi gjennom god prosjektering, drift og valg av løsninger.

​Innsending av kandidater:

Kandidater sendes per e-post til novap@novap.no..

Tidligere vinnere

Varmepumpeprisen Bygg

Varmepumpeprisen Større varmepumpeanlegg

Årets varmepumpekommune